1. Transmisja Mszy św. tylko w niedzielę o godz. 10:30.
  2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
  3. Wspólnota Żywego Różańca zbiera ofiary na nowy sztandar.
  4. Zachęceni dużą frekwencją osób biorących udział w 33-dniowych rekolekcjach oddania się Maryi, proponujemy kolejny termin od 20 lutego do 24 marca br. Oddanie się nastąpi
    25 marca w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
  5. Biuro parafialne czynne w środę i piątek od 16:00 do 17:00.
  6. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na utrzymanie parafii, zwłaszcza za tzw. „kolędowe”.
  7. W czwartek przypada Światowy Dzień Chorego. Msza św. wieczorna w intencji chorych Parafian. Podczas tej Mszy św. nie będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Kto chciałby go przyjąć może to uczynić indywidualnie w najbliższych dniach, po umówieniu się z kapłanem.

Instytucje kościelne prowadzą w Polsce m. in.:

Dla osób chorych i nieuleczalnie chorych – 11 szpitali, 39 hospicjów stacjonarnych i 61 hospicjów domowych, 100 stacji opieki Caritas, 42 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla dorosłych, 11 przychodni i ośrodków zdrowia. Co trzecie hospicjum w Polsce jest prowadzone przez instytucję kościelną.

Dla osób starszych i chorych Kościół prowadzi 169 domów pomocy społecznej i 9 domów dziennego pobytu. Dla osób niepełnosprawnych – 10 ośrodków rehabilitacyjnych, 9 domów dziennego pobytu, 102 warsztaty terapii zajęciowej, 48 środowiskowych domów samopomocy, 18 zakładów aktywności zawodowej oraz 136 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Z kolei dla chorych dzieci –6 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 212 świetlic terapeutycznych.