WIADOMOŚCI OGÓLNE

 1. Członkowie: dzieci od klasy III i starsze.
 2. Opiekunowie: s. Eliza Albrecht i p. Magdalena Śródecka.
 3. Miejsce spotkań: Oratorium ul. Sikorskiego 15, Kostrzyn.
 4. Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu.
 5. Cel:

  – poznawanie osoby, naśladowanie i szerzenie czci bł. Edmunda Bojanowskiego;
  – kontynuowanie jego myśli oraz celów wychowawczych i religijnych;
  – kształtowanie i pogłębianie żywej wiary w Boga i domyślności serca.
 6. Założenia i hasło przewodnie:

  „NAPEŁNIJ SIĘ BOGIEM I ZANIEŚ GO LUDZIOM!”

  „NAPEŁNIJ SIĘ BOGIEM…” – oznacza formację i edukację dzieci wg wskazówek bł. Edmunda:
 • pogłębianie żywej wiary, modlitwa, piosenka,
 • poznawanie życia Pana Jezusa – Pismo św.,
 • Eucharystia,
 • Opatrzność Boża,
 • Duchowość Maryjna,
 • Wiara w obcowanie świętych i aniołów…
  „I ZANIEŚ GO LUDZIOM”
 • oznacza domyślne oczy, uszy, usta, nogi i ręce, czyli serce dostrzegające potrzebę pomocy wokół siebie – w domu, w szkole, w sąsiedztwie itp.
 • to także próba wolontariatu wobec osób starszych, samotnych i chorych
 • kształtowanie postawy patriotyzmu.
  Wszystko to w atmosferze radości, wzajemnej serdeczności, wśród zabawy, tańca i piosenki.

HISTORIA I POWSTANIE WSPÓLNOTY DOMYŚLNYCH SERC

Grupa dziecięca w parafii św. Piotra i Pawła w Kostrzynie istnieje od 2019 r. Początkowo dzieci
spotykały się w Oratorium wspólnie z młodzieżą z inicjatywy ks. Pawła Szkody. Z czasem wyodrębniła się
oddzielna grupa dziewcząt
i chłopców pod opieką s. Elizy Albrecht i p. Magdaleny Śródeckiej. W ferie 2020 r. wraz z parafialną scholką pojechaliśmy do Lubonia na rekolekcje. Była to sposobność do poznania i nawiązania duchowej relacji z bł. Edmundem – patronem grupy.
Od marca 2020 r. stan pandemii Covid-19 zawiesił nasze działania na ponad rok. Dopiero w czerwcu
2021 r. na nowo podjęliśmy spotkania, przygotowując dzieci do nadania grupie nazwy: WSPÓLNOTA
DOMYŚLNYCH SERC.
Nadarzyła się ku temu specjalna okazja – „Edmundowa Niedziela”. Dnia 27 czerwca 2021 r. gościliśmy w naszej parafii s. Rut, która podczas Mszy św. przybliżała osobę bł. Edmunda z okazji 150 rocznicy jego przejścia do Nieba. Tego też dnia na dziecięcej Mszy św. nastąpiła uroczysta inauguracja i przyjęcie 15 osób do Wspólnoty Domyślnych Serc.

Dzieci odpowiadając na pytania ks.
Proboszcza Piotra Lidwina wyraziły swoje pragnienia:
Drogie dzieci, czy chcecie od dziś należeć do Wspólnoty Domyślnych Serc?

CHCEMY…

Czy chcecie tak, jak bł. Edmund Bojanowski napełniać się Bogiem
i nieść Go ludziom?

CHCEMY…

Czy chcecie rozwijać w sobie domyślność serca tak, aby świat wokół Was stawał się piękniejszy?

CHCEMY…

Niech Was w tych pragnieniach błogosławi i podtrzymuje Dobry Bóg, Matka Najświętsza i bł. Edmund.

Jako zewnętrzny znak przynależności do grupy, każde dziecko otrzymało przypinkę z logo
Wspólnoty. Następnie wspólnie odmówiły specjalnie dla nich ułożoną modlitwę:

Chcę wiernym dzieckiem Bożym być.
Napełniać się Bogiem i innym Go nieść.
Domyślne serce pragnę mieć,
by tak jak Edmund uświęcić się.
Proszę Cię Boże wysłuchaj mnie,
by te pragnienia spełniły się!
AMEN.