od 25.IX.2022 – 02.X.2022

Niedziela  25 IX. 2022  XXVI  ZWYKŁA.
godz.7.30 + Zenona Rybczyńskiego – od rodzin Milińskich, Perków, Abramowiczów i Melewskich.
godz.9.00 w 22 rocznicę ślubu; Katarzyna i Stanisław
godz.10.30 + Grzegorza(11 rocz.śm.) i Marię Jażdżewskich i za zm. z rodz. Jażdżewskich, Migdalskich i Pawlaków
godz.12.00 + Martę Nowakowską – od rodz. Budziałowskich, Szynków i Kondrackich.
godz.18.00 + Karola Markiewicza – od Katarzyny, Krzysztofai Jakuba

Poniedziałek   26.IX.2022
godz.7.00
+ Maria Wajgiel – Butna  od siostry Anny z rodziną.
godz.18.00 + Kazimierę i Władysława Raków. Annę Laskowską. Kazimierę Plazińską i za zm. z rodziny.

Wtorek  27.IX. 2022
godz.7.00 –

godz.18.00 + Wiktorię, Stanisława i Stasia Łopatów. Krzysztofa Wróbla.

Środa  28. IX.2022
godz.7.00
+ Elżbietę Szymańską.
godz.18.00 Msza wspólna:
1+ Zygmunt Deska(4 rocz.śm.). Jarosław, Julianna i Ksawery Deska. Joanna i Władysław, Stanisław i Bronisław Drozd. Jadwigai Stanisław Pietrzak
2.+ Sławomir Barczak – od rodz. Przybylskich i Garbatowskich.
3.+ Marianna(10 rocz.śm.) i Antoni(40 rocz.śm.) – od syna Jurka z rodziną.
4.+ Łukasz Grzelak – od Bożeny i Zbigniewa Grzegorzewskich.
5.+ Mieczysława Grzegorzewska – od Wandzi Bączkiewicz z rodz.
6.+ Władysław Jeżewski – od sąsiadów z bloku.
7.+ Zofia Antkowiak – od Jasi z rodziną.
8.+ Piotr Jabłoński– od Karoliny Stasikowskiej z rodz. z Poznania

Czwartek  29.IX.2022
godz. 7.00 – REZERWACJA
godz.16.00 Msza dziękczynno – błagalna rocznika 1947.
godz.18.00 + Karol Markiewicz – od kolegów z klubu Capoeira.

Piątek  30. IX.2022
godz.7.00 –

godz.18.00 + za zm. z rodzin; Frąckowiaków, Adamskich, Kościańskich, Nowaków, Szałów. + Renata Górczyk.

Sobota  1. X.2022
godz.7.00
+ Krystynę, Pawła, Marcina i Łukasza Nowaków. Wilhelminę Benato.
godz.18.00 w 30 ur. Karoliny i w 3 rocz. ślubu Karoliny i Mateuszaz podz. za odebrane łaski i z prośbą o Boże błog.

Niedziela  2. X. 2022  XXVII  ZWYKŁA.
godz.7.30:
1.+ Bronisław Kasperski – od Jerzego z rodziną.
2.+ Maria Łabędź(4 rocz.śm.) od Barbary z rodziną.
godz. 9.00:
1.+Karol Markiewicz – od teściów.
2.+ Alfred Kleczyński – od rodz. Kowalczykiewiczów, Lipieckich i Kardaszy.
godz.10.30 + Marię i Kazimierza Wawrzyniaków; ich rodziców, rodzeństwo i + Mariolę Wawrzyniak.
godz.12.00:
1.+ Martę, Michała i Teresę Kruszonów. Helenę i Józefa Jeziorków. Rozalię i Maksymiliana Wilczyńskich i za zm. z rodziny.
2.+ Tadeusza, Władysławę, Henryka i Wincentego Tylkowskich.
godz.18.00 + Filip Grzelak – od rodziców, siostry Konstancji z rodziną i brata Denisa.

Proboszcz
Ks. kan. Ireneusz Rachwalski