Niedziela

13.06.2021

7:30 – za Parafian

9:00 – za śp. Krystynę Markiewicz

10:30 – za śp. Marię (17 r. śm.), Grzegorza Jażdżewskich i zm. z rodz. Jażdżewskich, Migdalskich i Pawlaków

12:00 – w int. Kasi z okazji 13 urodzin

18:00 – za śp. Jerzego Banaszaka w 16 r. śm. i zm. rodziców

Poniedziałek

14.06.2021

8:00 – za śp. Wandę Moszczeńską od Donaty i Jacka Nizielskich z rodz.

18:00 – za śp. Wiktorię Wysocką od rodz. Zielińskich i Antkowiaków

Wtorek

15.06.2021

8:00 – za śp. Jolantę Klubę

18:00 – w int. Jolanty z okazji imienin – dziękczynna

Środa

16.06.2021

8:00 –

18:00 – za Ojczyznę, o błogosławieństwo dla rodziny, w int. Piotra
z okazji urodzin, o pojednanie małżonków, o zgodę w rodzinie, o zdrowie dla Katarzyny, w int. Bogu wiadomej;

za śp. Agnieszkę Witkowską od Krystyny i Kazimierza Nabiałków, Bogusława Łukaszewicza od Anny Błaszczyk i rodz. Barczaków, Elżbietę Szymańską od Joanny i Ewy z rodz., Teresę Wolniewicz od rodz. Szafrańskich z Nowotarskiego, Anielę Ochotną od Millerów, Predków, Stróżynów, za śp. Piotra Kowalskiego od Pawła Właszczyka z rodz., Jacka Sobkowiaka od rodz. Kaczmarków, Andrzeja Matelskiego od Henryka Drożyńskiego z rodz., Elżbietę i Witalisa Thielów, Romana Habdasa od wuja Kazia z rodz., Weronikę Gawarecką od Gawareckich z Czerlejnka, Antoniego i Bronisławę Lisów, Zbigniewa Chopcię od Eweliny z rodz., Annę Bartoszewską od brata Mariusza z rodz., Krzysztofa Drożyńskiego od szwagra Marka z rodz., Antoniego Andrzejaka od rodz. Piotrowskich i Sadek, Sławomira Lepczyka od kuzynki Aliny i Czesławy Leżała, za śp. Wandę Moszczeńską od Ireny Dutkiewicz, Marię Ujmę od chrześniaka Bogusława z rodz., Kazimierza Sznurę od chrześniaka Bogumiła z rodz., Dorotę Olejniczak od synów Bartosza i Leszka z rodz., Marię Stasińską od Violetty i Krzysztofa z rodz., Krzysztofa Madeja w rocznicę śmierci

Czwartek

17.06.2021

8:00 – za śp. Zenona Dźwigałę od chrześniaczki Grażyny z rodz.

18:00 – za śp. Zygmunta Borysa i Adama Wujka

Piątek

18.06.2021

8:00 – za śp. Sławomira Lepczyka od dzieci

18:00 – za śp. Eugeniusza Piasecznego od córek z rodzinami

Sobota

19.06.2021

8:00 –

16:00 – sakrament małżeństwa

18:00 – za śp. Wandę Moszczeńską od Krystyny Guderian z rodz.

Niedziela

20.06.2021

7:30 – za śp. Agnieszkę Witkowską od rodz. Grzelaków

9:00 – za śp. Czesława (21 r. śm.) i Weronikę Gawareckich

10:30 – za śp. Antoninę i Stanisława Dembińskich, Bronisławę, Edwarda Cieślów i zm. z rodz.

12:00 – za zm. z rodz. Jóźwiaków, Balcerków, Zaworskich, Kościelnych

18:00 – za Parafian

Poniedziałek

21.06.2021

8:00 – za śp. Stanisława, Helenę, Czesława, Lucynę, Zenona Sobczyńskich, Teresę, Zenona, Wiesława Truszkowskich

18:00 – za śp. Klarę (2 r. śm.), Edmunda (1 r. śm.), Stanisława Adamskich, Marię i Stefana Frąckowiaków i zm. z rodz.

Wtorek

22.06.2021

8:00 – w int. Magdaleny i Piotra w 8 rocznicę ślubu z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

17:00 – w int. dzieci kl. IV w rocznicę I Komunii św.

18:00 – za śp. Zbigniewa i Mirosława Nowaków

Środa

23.06.2021

8:00 – za śp. Artura Dukarskiego

18:00 – w int. Bogu wiadomej, o błogosławieństwo Boże dla rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zgodę w rodzinie, o pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy, o szczęśliwe rozwiązanie;

za dusze w czyśćcu cierpiące, za śp. Agnieszkę Witkowską od Krysi z dziećmi, Janinę Szymkowiak, Janinę Drop, Stanisława Bujnego w 20 r. śm., Weronikę Gawarecką od chrześniaka Bernarda z rodz., Teresę Wolniewicz od rodz. Dębińskich z Kopernika, Anielę Ochotną od rodz. Karolczaków i Gorzuchów, Jacka Sobkowiaka od Izabeli Melewskiej i Kazimierza Perki z rodz., Andrzeja Matelskiego od rodz. Śmiałkowskich, Zbigniewa Chopcię od Longiny z rodz., Krzysztofa Drożyńskiego od szwagierki Krystyny z rodz., Antoniego Andrzejaka od Małgorzaty i Zbigniewa Śmichurskich, Czesławę i Franciszka Wachowiaków, Gertrudę, Zygfryda Kryślaków i zm. z rodz., Wandę Moszczeńską od Czesława Udzika z rodz., Irenę Kozłowicz od Ireny z Przemkiem, Marię Stasińską od syna Łukasza z rodz., Dorotę Olejniczak od kuzynki Marii z mężem

Czwartek

24.06.2021

8:00 – za śp. Helenę Kubiak od rodz. Kuberów, Stępów

18:00 – za śp. Władysława Cichońskiego, rodziców, rodzeństwo Karola Przybylskiego i zm. z rodz. Manierskich i Krzysztofa Majewskiego

19:00 – w int. uczniów klas ósmych

Piątek

25.06.2021

8:00 – Msza św. na zakończenie Roku szkolnego kl. IV-VII

10:00 – nabożeństwo dla uczniów klas I-III

18:00 – za śp. Janinę, Mariana Drożyńskich i zm. z rodz. Jankowiaków i Drożyńskich

Sobota

26.06.2021

8:00 – za śp. Władysławę Izydorczyk, Bronisławę, Jana Cierzniaków, Edmunda Pinczyńskiego, Stanisława Sobczyńskiego

18:00 – w int. Władysława z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem i prośbą o dalszą opiekę Bożą

Niedziela

27.06.2021

8:00 – za śp. Bogusława Łukaszewicza od córki z rodz.

10:00 – za śp. Piotra Górniaka

12:00 – za Parafian

20:00 – za śp. Wiktorię Wysocką od Gosi, Adama i Lenki

Poniedziałek

28.06.2021

18:00 – 1) za śp. Elżbietę Szymańską 2) rez.

Wtorek

29.06.2021

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

18:00 – 1) w int. ks. proboszcza i ks. wikariusza z okazji imienin
2) za Parafian 3) za śp. Zygmunta Suchorskiego w 1 r. śm.

Środa

30.06.2021

18:00 – w int. Piotra z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, o szczęśliwe rozwiązanie, o uwolnienie z nałogów,
o wytrwanie w trzeźwości, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy,
w int. Bogu wiadomej, o zdrowie dla Wandy, Ewy, Mikołaja;

za śp. Wacława, Wiktorię, Henryka Chrzanowskich, Agnieszkę Witkowską od Grażyny z rodz., Weronikę Gawarecką od Muszyńskiej z córką, Anielę Ochotną od Męskiej Róży, Jacka Sobkowiaka od sąsiadów, Krzysztofa Drożyńskiego od kuzyna Henia z rodz., Antoniego Andrzejaka od Śmichurskich, Burdów i Misiornych, Wandę Moszczeńską od kuzynki Ireny z rodz., Andrzeja Matelskiego od rodz. Kruszonów, Irenę Kozłowicz od rodz. Wardów i Agaty
i Joanny z rodzinami, za śp. Dorotę Olejniczak od sióstr Alicji, Anny
i Niny z rodzinami, Teresę Brylińską, Zofię Łanecką, Irenę Knobel, Wandę Grajek, Kazimierę Nowak