8:00 –

18:00 – w int. Marioli i Tadeusza w 15. rocznicę ślubu

I Niedziela Adwentu

29.11.2020

7:30 – za śp. Andrzeja Lichodziejewskiego od żony

9:00 – za śp. Sławomira Kubiaka od mamy

10:30 – za śp. Józefa, Barbarę, Henryka Słowików i zm. z rodz. Drapińskich i Słowików

12:00 – za śp. Mieczysława Kasperskiego w 24. r. śm. i zm. z rodz. Kasperskich, Piasecznych, Doboszów, Michalskich i Langnerów 18:00 – za śp. Ewę Laube od męża i córki z rodz.

Poniedziałek

30.11.2020

8:00 – za śp. Ryszarda Przybyłę od Ireny Karges z Wiolettą i Ewą

18:00 – za śp. Pelagię, Edmunda Wachowiczów, Zofię, Mariana, Henryka, Elżbietę, Andrzeja, Jacka Błochów

Wtorek

1.12.2020

8:00 – za śp. Władysława Tomczaka

18:00 – za śp. Ewę Laube od bratanka Krzysztofa z rodz.

Środa

2.12.2020

8:00 – za śp. Magdalenę Zimną w 10. r. śm. i Sylwię Czaję

18:00 – w int. Barbary z okazji imienin, o błogosławieństwo Boże dla rodziny, za Ojczyznę, o nawrócenie grzeszników, o szczęśliwe rozwiązanie; za śp. Aleksandra Sojkę od rodz. Kubackich, Tomasza Langnera od rodz. Giermaszuków, Stanisława Miodowicza od rodz. Rozwadowskich, Stanisława Skibińskiego od Ewy i Moniki, Jacka Filipowskiego od sąsiadów z ul. Poznańskiej, Annę Mikołajczak
w 1. r. śm., Domicelę Matelę od chrześniaczki z rodz., Antoniego Mikołajczaka od rodz. Makowskich z Kostrzyna, Wiśniewskich
z Gowarzewa, Andrzeja Lichodziejewskiego od rodz. Próchniaków, Bronisławę i Antoniego Lisów, Zofię Ostojską od wnuka Wojciecha i wnuczki Małgorzaty z mężem, Antoniego Łuszcza, Irenę Knobel, Renatkę Kotowicz, Jacka Lidwina, Artura Dukarskiego od brata Adama z rodz., Mieczysława Grzelaka od rodz. Adamskich z ul. Partyzantów, Wandę Grajek, Wandę Nowak, ks. Władysława Jankowskiego, ks. Alfreda Wittke

Czwartek

3.12.2020

8:00 – za śp. Stanisława Skibińskiego od żony

18:00 – z podziękowaniem za 20 lat posługi szafarza Zdzisława i Czesława oraz za śp. Marka Grześkowiaka

Piątek

4.12.2020

8:00 – w int. Barbary z okazji imienin

18:00 – za śp. Jadwigę i Ludwika Manierskich, Karola Przybylskiego i zm. z rodz. Cichońskich, Popielskich i Krzysztofa Majewskiego

Sobota

5.12.2020

8:00 – za śp. Marcina Goderę w 3. r. śm. i zm. z rodz. Goderów, Jóźwiaków i Tomaszewskich

14:30 – sakrament małżeństwa

16:00 – sakrament małżeństwa

18:00 – za śp. Beatę Kalę, Kazimierę, Stanisława Waszaków, Katarzynę, Stanisława, Kazimierza Swenderów, Ewę Majchrzak i zm. z rodz. Waszaków, Swenderów, Bladowskich, Czerniaków

II Niedziela Adwentu

6.12.2020

7:30 – za śp. Aleksandrę Włodarczak, Zofię, Stefana, Józefa i zm. z rodz.

9:00 – za śp. Leona i Helenę Reczków

10:30 – za śp. Jarosława Dembińskiego

12:00 – za Parafian

18:00 – za śp. Juliana, Przemysława, Zygmunta, Elżbietę, Walentego Golczaków, ks. Zygmunta Janowicza, Janinę, Mariana Pietrzaków
i zm. z rodz.