Wtorek

19.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Artura Dukarskiego od szwagierki Marioli z rodz.

Środa

20.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – w intencji rodziny; o wiarę, nieustanne poszukiwanie drogi do Boga, o trwanie w Kościele św., w int. Bogu wiadomej, z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie, o zdrowie dla Mariusza, za śp. Andrzeja Lichodziejewskiego od Barbary Zimnej z synami, Artura Dukarskiego od cioci Joanny z Mirkiem, Jarosława Deskę od żony, Zdzisława Kubiaka od rodz. Wolickich i Wilczyńskich, Wiktora Graczyka od rodz. Skotarek i Kryślak, Adama Wujka, Mieczysława Grzelaka od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników SP1, Irenę Knobel, Wandę Grajek, Kazimierę Nowak, Krystynę, Mariana Ranków, Mariannę, Franciszka Wójcików, Krystynę, Józefa, Stanisława Brylińskich, Jana Skołudę od córki Małgorzaty z rodz., Dariusza Sulmińskiego od żony i dzieci, Agnieszkę Witkowską od córki Hanny z mężem, ks. Henryka Gościniaka, za dusze w czyśćcu cierpiące, Józefa Piaseckiego od wnuka Roberta z rodz.

Czwartek

21.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Jacka Kleinerta w 1 rocznicę śmierci

Piątek

22.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Mariana Bałażyka

Sobota

23.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – w int. Marii z okazji 90 urodzin

Niedziela

24.01.2021

7:30 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

9:00 – za śp. Halinę Łoszkowską i zm. z rodz. Łoszkowskich i Skorupskich

10:30 – za śp. Irenę, Franciszka Śronów, Stanisława, Józefa Dankowskich, Mariannę, Nikodema Szmatułów i zm. z rodz.

12:00 – za śp. Franciszka, Helenę, Lecha Turkiewiczów, Bolesława, Irenę, Krystynę, Zbigniewa Janiszczaków i zm. z rodz.

18:00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny

Poniedziałek

25.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Pawła Junkierta od córki

Wtorek

26.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Ryszarda Gołembiewskiego od żony z dziećmi

Środa

27.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 –w int. Artura z okazji urodzin i jego rodziny, o zgodę w rodzinie, o pomyślne załatwienie trudnej sprawy, za śp. Andrzeja Lichodziejewskiego od sąsiadki Ali z rodz., Artura Dukarskiego od Agaty z rodz., Jarosława Deskę od córki z mężem, Wiktora Graczyka od Bogdana i Urszuli Łukaszewiczów, Adama Wujka, Mieczysława Grzelaka od Janiny Sulei, Henrykę Pachelę od wnuczki Violetty z rodz., Dariusza Sulmińskiego od syna Adama z rodz., Agnieszkę Witkowską od wnuka Radka z rodz., ks. Sergiusza Borszczowa, Agnieszkę Grzymską od brata z Eweliną i Zuzią, Andrzeja Jóźwiaka od żony i Agnieszki z dziećmi, Zbigniewa Nowaka od Ireny

Czwartek

28.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Ryszarda Gołembiewskiego od szwagierki Barbary z rodz.

Piątek

29.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Józefa Malczewskiego od rodz. Smułczyńskich

Sobota

30.01.2021

8:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

18:00 – za śp. Katarzynę, Jana Zielińskich, Franciszkę Piechocką, Janinę, Czesława Kowalskich

Niedziela

31.01.2021

7:30 – za śp. Stanisława Pomykalskiego

9:00 – za śp. Helenę, Stanisława Jankowskich

10:30 – za śp. Stanisława, Stanisławę Kubiaków, Kaizmierę Stałkowską, Jadwigę, Irenę, Feliksa, Krzysztofa Jarząbków i zm. z rodz. Kubiaków, Płócienników, Jarząbków, Małeckich

12:00 – za śp. Stanisława (9 r. śm.), Krystynę Kolasów, Jana, Helenę Dubertów i zm. z rodz.

18:00 – za śp. Piotra Górniaka