od 22 V 2022 – 29 V 2022

Niedziela  22. V.2022 VI WIELKANOCNA

godz.7.30 + Zofię i Jerzego Wilczyńskich.
godz. 9.00 +Zofię i Władysława Kosteneckich.
godz.10.30:
1. + Jadwigę, Franciszka i Stefana Frysiak.
2. W 19 ur. Jana i Jarosława.
godz.12.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
godz.18.00 + Krystynę i Karola Markiewiczów.

Poniedziałek   23.V.2022.
godz. 7.00 –
godz.18.00 + Bronisław Kaiser – od syna Wojciecha z rodziną.

Wtorek  24.V.2022.
godz. 7.00 –
godz.18.00 + za zm. z rodzin; Korczów, Nowaków, Tylińskich i Stachowskich. Magdalenę Witaszak. Mieczysława Karalusa. Izabelę Skubel. Janinę Marciniak i za zm. z rodziny.

Środa  25. V.2022.
godz. 7.00 –
Godz.18.00:
– W intencji ojca Dawida w 10 rocz. święceń – od rodziców.
-W 18 ur. Bartosza – z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej.

Msza wspólna za zmarłych:
1. + Jerzy Stawiarski – od rodz. Bałażyków z ul. Cmentarnej.
2.+ Helena, Jan i Jacek Kotarscy i za zm. z rodziny.  
3.+Zofia i Wiktor Sojka – od syna Henryka z dziećmi.
4.+ Konrad Stachowiak(6 rocz.śm.) – od żony z synami.
5.+ Janina, Alojzy, Stanisław i Bogusław Łukaszewicz.
6.+ Zygmunt Janowski – od rodz.Zaworskich z Wrześni i chrześniaczki Asi.
7.+ Marianna Nejman – od Danuty Adamkiewicz z rodziną.
8.+ Marian Cieplicki – od rodz. Wróblewskich i Janasik.
9.+ Bolesław Szulkowski – od chrześniaczki Bożeny z rodziną.
10.+ Antoni Frąckowiak – od rodziny Melewskich.
11.+ Roman Gruszczak – od Mirosławy Dorociak z synami.
12.+ Szczepan Piesiak – od Krystyny Grzelak z Odolanowa.
13. + Krystyna Józak – od rodz. Dybizbańskich.
14. + Mariusz Jóźwiak – od szwagra Piotra z rodziną.
|15.+ Jerzy Marciniak – od wnuka Wojtka z rodziną.
16.+ Aleksy Matuszak – od rodz. Ochowiaków i Rzeszułków.
17.+ Włodzimierz Izydorczyk. Kazimierz i Kazimiera Izydorczyk.
18. Annę i Jana Stelmaszyńskich. Helenę i Stanisława Sadzkich.

Czwartek 26. V.2022.
godz.7.00 –
godz.18.00 + Janina i Marian Drożyńscy i za zm. z rodzin Drożyńskich Jankowiaków.

Piątek  27. V.2022.
godz. 7.00 –
godz.18.00 + Danutę Najdek i za zm. z rodzin Cebulków, Najdków i Skarbińskich.

Sobota  28. V.2022.
godz.7.00. + Elżbieta Szymańska.
godz.16.00: Msza ślubna: Marlena i Mateusz.
godz.18.00.+ Agnieszka Sobalska i Jadwiga Grzelak – z okazji dnia matki.

Niedziela  29. V.2022 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

godz.7.30 + Ryszard Różycki(7 rocz.śm.).
godz. 9.00 + Jerzy Marciniak – od dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 Kostrzyn.
godz.10.30.+ Antoninę i Stanisława Dembińskich. Bronisławę, Edwarda, Jerzego i Danutę Cieślów. Marię i Franciszka Lindnerów.
godz.12.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
godz.18.00 + Kazimierz Leszczak(3 rocz.śm.) i za zm. z rodz. Leszczaków i Szafrańskich.

Proboszcz
Ks. kan. Ireneusz Rachwalski