INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA czerwiec 2023r.


1) Papieska:Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

2)Parafialna: Módlmy się za wszystkie wspólnoty parafialne o Łaskę Ducha Świętego oraz siły do pełnienia swojej posługi i misji.

3) Żywego Różańca:
Módlmy się aby nie zabrakło posługujących Panu Bogu i naszej Matce Kościołowi Świętemu, aby do każdego człowieka mogło docierać Słowo Życia.

4) Maksymiliana Kolbe: módlmy się za każde nowe poczęte życie. O opiekę Matki Bożej dla rodziców i ich potomstwa.
5) Św. Józefa:Módlmy się za osoby uzależnione od alkoholu. Maryjo wyrwij ich z nałogu alkoholizmu i wspieraj w walce z ich uzależnieniem.

6) Św. Faustyny Kowalskiej:
Św. Faustyno prosimy, wyproś u Pana Jezusa potrzebne łaski dla naszych rodzin. Abyśmy wpatrzeni w Jego Najświętsze Serce odnaleźli i doświadczyli jedności, zgody, zrozumienia i poszanowania godności.

7) Św. U. Ledóchowskiej: Módlmy się w intencji wszystkich małżeństw aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości.

8) Św. Jana Pawła II : INTENCJA STAŁA.

Z Panem Bogiem
Koordynator Żywego Różańca
Marcin Lichodziejewski
.