STYCZEŃ
1 stycznia – Uroczystość Bogarodzicy Dziewicy
23 stycznia – Zaślubiny Maryi
Druga Niedziela po Trzech Królach – Matki Boskiej w Kanie Galilejskiej


LUTY
2 lutego – Matki Bożej Gromnicznej
11 lutego – Objawienie Matki Bożej w Lourdes
17 lutego – Ucieczka Maryi z Jezusem i Józefem do Egiptu


MARZEC
25 marca – Uroczystość Zwiastowania NMP


KWIECIEŃ
Piątek po Niedzieli Palmowej – Matki Boskiej Bolesnej


MAJ
1 maja – beatyfikacja Jana Pawła II
3 maja – Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej Patronki Polski
7 maja – Matki Bożej Łaskawej (diecezja kielecka)
13 maja – Matki Bożej Fatimskiej
14 maja – NMP Łaskawej, Patronki Warszawy
24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych / MB Przewodniczki (de Strata) / MB Zwycięskiej
31 maja – Nawiedzenie NMP/ Matki Pięknej Miłości / Królowej Wszystkich Świętych/Matki Pięknej
Miłości/ Pośredniczki łask wszelkich
Sobota po Wniebowstąpieniu – Królowej Apostołów


CZERWIEC
2 czerwca – Matki Bożej Łaskawej (diecezja legnicka)
9 czerwca – Matki Łaski
11 czerwca – Matki Królowej Apostołów (sobota po Wniebowstąpieniu Pańskim)
13 czerwca – NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego)
21 czerwca – NMP Opolskiej
25 czerwca – NMP Świętogórskiej z Gostynia (archidiecezja poznańska)
27 czerwca – NMP Nieustającej Pomocy (diecezja chełmioska i pelplińska)
Sobota po oktawie Bożego Ciała – Najczystszego Serca NMP


LIPIEC
2 lipca – Niepokalnego Serca NMP / NMP Tuchowskiej / NMP Kodeńskiej / NMP Licheńskiej / I Sobota Miesiąca
9 lipca – Królowej Pokoju / Cudów Matki Boskiej
16 lipca – NMP z Góry Karmel, MB Szkaplerznej
17 lipca – Pokory Najświętszej Panny
Ostatnia sobota lipca – Matki Miłosierdzia

SIERPIEŃ
2 sierpnia – MB Anielskiej Porcjunkuli
5 sierpnia – NMP Śnieżnej (Rzym)
11 sierpnia – NMP Świętolipskiej (diecezja warmioska)
13 sierpnia – Zaśnięcie NMP, NMP Kalwaryjskiej / Ucieczki grzeszników
15 sierpnia – WNIEBOWZIĘCIE NMP/ NMP Rokitniaoskiej (diecezja zielonogórsko-gorzowska); MB Zwycięskiej
22 sierpnia – NMP Królowej Świata
26 sierpnia – NMP Jasnogórskiej
27 sierpnia – Matki Bożej Pocieszenia
Ostatnia sobota sierpnia – Uzdrowienie chorych
31 sierpnia – MB Pocieszenia


WRZESIEŃ
3 września – Matki Boskiego Pasterza
8 września – Narodzenie NMP /MB Siewnej / NMP Gietrzwałdzkiej
12 września – Najświętszego Imienia Maryi / NMP Piekarskiej / NMP MatkiSprawiedliwości i Miłości Społecznej
(diecezja gliwicka)
15 września – NMP Bolesnej
24 września – MB od wykupu niewolników / MB Łaskawej
26 września – NMP Leśniaoskiej (diecezja podlaska)


PAŹDZIERNIK
7 październik NMP Różaocowej
11 października – Macierzyostwa Najświętszej Panny
16 października – Czystości Najświętszej Panny


LISTOPAD
16 listopada – MB Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia / Opieki MB
Sobota przed III niedzielą listopada – Matki Boskiej Opatrzności
21 listopada – Ofiarowanie NMP
27 listopada – MB od Cudownego Medalika


GRUDZIEŃ
8 grudnia – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
10 grudnia – NMP Loretańskiej
12 grudnia – NMP z Guadalupe
18 grudnia – OczekiwanieNajświętszej Dziewicy
25 grudnia – Narodzeniesię Jezusa z Maryi
Niedziela po BożymNarodzeniu – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa