Chrzest

W każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:30 (w okresie letnim
o godz. 10:00) i w każdą sobotę o 18:00.

Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
– zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są wierzącymi
i praktykującymi katolikami (rodzice chrzestni muszą mieć ukończony 16 rok życia i być bierzmowani),
– katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

Pierwsza Komunia Święta

W 2022 roku: II, III, IV i V niedziela maja.

Bierzmowanie

Październik 2022

Spowiedź

Codziennie pół godziny przed Mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca 16:00.

Małżeństwo

Potrzebne dokumenty:

– metryka chrztu do ślubu (ważna 3 miesiące)
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechezy,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.