Chrzest

W 4. niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:30 (w okresie letnim o godz. 10:00).

Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
– zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (rodzice chrzestni muszą mieć ukończony 16 rok życia i być bierzmowani),
– katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

Pierwsza Komunia Święta

Druga niedziela maja.

Bierzmowanie

Spowiedź

„Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych czynów.”

św. Augustyn

Codziennie pół godziny przed Mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca 16:30.

Małżeństwo

Potrzebne dokumenty:

– metryka chrztu (ważna 3 miesiące)
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechizacji,
– świadectwo bierzmowania,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.