Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021

 1. Transmisja Mszy św. w niedzielę o godz. 10:30.
 2. W kościele obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.
 3. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 4. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki po Mszy św. rannej
  i wieczornej.
 5. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17:15.
 6. W mediach jest wiele propozycji rekolekcji. Zachęcam, by z nich korzystać.
 • Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek 8 marca po Mszy św. wieczornej w kościele.
 • W Wielkim Poście tradycyjnie składamy daninę diecezjalną. Zbieramy też fundusze na budowę domu parafialnego. Koperty są wyłożone w kościele. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe ofiary, także te wpłacane na konto parafialne.
 • W zakrystii można nabyć kartki świąteczne i paschaliki.
 • Delegacje rodziców dzieci klas trzecich (po 2 osoby z klasy) zapraszam na spotkanie we wtorek 9 marca o godz. 18:30 do kościoła.
 • Trwa Wielki Post. Pamiętajmy o jałmużnie, modlitwie i poście.

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021

 1. Transmisja Mszy św. w niedzielę o godz. 10:30.
 2. W kościele obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.
 3. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 4. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki po Mszy św. rannej
  i wieczornej.
 5. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17:15.
 6. W mediach jest wiele propozycji rekolekcji. Zachęcam, by z nich korzystać.
 7. W piątek piąty dzień miesiąca – modlitwa Nieustającego Różańca.
 8. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16:30. W piątek biuro parafialne nieczynne.
 9. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. o godz. 8:00. Po nabożeństwie spotkanie formacyjne, szczególnie dla nowo powstałej róży żeńskiej pw. św. Urszuli Ledóchowskiej.
 10. Dla odprawiających 33. dniowe rekolekcje zawierzenia nauka również w sobotę rano.
 11. Nabożeństwo pierwszej soboty można odprawić w domu. Materiały będą dostępne na naszej stronie internetowej.
 12. Chorych odwiedzimy w sobotę, 6 marca od godz. 9:00.
 13. W Wielkim Poście tradycyjnie składamy daninę diecezjalną. Zbieramy też fundusze na budowę domu parafialnego. Koperty są wyłożone w kościele. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe ofiary, także te wpłacane na konto parafialne.
 14. Spotkanie Akcji Katolickiej 8 marca po Mszy św. wieczornej w kościele.
 15. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się podczas sobotniej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 16. Trwa Wielki Post. Pamiętajmy o jałmużnie, modlitwie i poście.
 17. Dzisiaj dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na misje.

Na misjach „ad gentes” (czyli w tradycyjnych krajach misyjnych) posługuje 1883 polskich misjonarzy i misjonarek, którzy przebywają w 99 krajach na 5 kontynentach. Wśród nich jest 303 księży diecezjalnych, 879 zakonników i 662 siostry zakonne oraz 39 misjonarzy świeckich. Ponadto na terenach b. ZSRR pracuje 197 księży diecezjalnych, 367 kapłanów zakonnych, 37 braci i 213 sióstr z Polski.

Misjonarze koncentrują się przede wszystkim na działalności duszpasterskiej, ale specyfika misji w krajach ubogich polega na tym, że ewangelizacja związana jest na ogół z edukacją oraz z działalnością charytatywną i medyczną.

Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021

 1. Transmisja Mszy św. tylko w niedzielę o godz. 10:30.
 2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 3. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki po Mszy św. rannej
  i wieczornej.
 4. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17:15. Kazania pasyjne głosi ks. Marcin Jałoszyński, proboszcz z Gułtów.
 5. W mediach jest wiele propozycji rekolekcji. Zachęcam, by z nich korzystać.
 6. W przyszłą niedzielę dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na misje.
 7. W sobotę 27 lutego przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy od godz. 8:30 do 17:30.
 8. Powstaje kolejna żeńska Róża różańcowa. Brakuje nam 10 kobiet. Zobowiązanie to odmówienie jednej dziesiątki różańca dziennie.

Ogłoszenia duszpasterskie

VI Niedziela zwykła

14.02.2021

 1. Transmisja Mszy św. tylko w niedzielę o godz. 10:30.
 2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 3. W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu – czasu słuchania słowa Bożego, nawrócenia, pojednania
  z Bogiem i braćmi, częstszego praktykowania chrześcijańskiej pokuty.
 4. W Środę Popielcową Msze święte o godz.: 8:00, 10:00, 16:00, 18:00.
 5. Okazja do spowiedzi świętej przed każdą Eucharystią.
 6. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły: 2 lekkie posiłki,
  1 do syta, bezmięsne. W tym dniu zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną.
 7. W środę biuro parafialne nieczynne.
 8. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki po Mszy św. rannej
  i wieczornej.
 9. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17:15.
 10. Rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej komunii świętej zapraszam w najbliższy wtorek o 18:30 do kościoła.
 11. Nasz kościół jest otwarty przez cały dzień. Zachęcam by do niego wstępować chociaż na krótką modlitwę.

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2021

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

I  PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
 2. we wszystkie piątki całego roku,
 3. w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 • Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
 • w Środę Popielcową,
 • w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 • Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem:

 1. Środy Popielcowej,
 2. Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.  

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 1. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 17 lutego 2021 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 30 maja 2021 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 1. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

Poznań, dnia 10 lutego 2021 roku

N. 799/2021

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat dr Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela, 7.02.2021

 1. Transmisja Mszy św. tylko w niedzielę o godz. 10:30.
 2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 3. Wspólnota Żywego Różańca zbiera ofiary na nowy sztandar.
 4. Zachęceni dużą frekwencją osób biorących udział w 33-dniowych rekolekcjach oddania się Maryi, proponujemy kolejny termin od 20 lutego do 24 marca br. Oddanie się nastąpi
  25 marca w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
 5. Biuro parafialne czynne w środę i piątek od 16:00 do 17:00.
 6. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na utrzymanie parafii, zwłaszcza za tzw. „kolędowe”.
 7. W czwartek przypada Światowy Dzień Chorego. Msza św. wieczorna w intencji chorych Parafian. Podczas tej Mszy św. nie będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Kto chciałby go przyjąć może to uczynić indywidualnie w najbliższych dniach, po umówieniu się z kapłanem.

Instytucje kościelne prowadzą w Polsce m. in.:

Dla osób chorych i nieuleczalnie chorych – 11 szpitali, 39 hospicjów stacjonarnych i 61 hospicjów domowych, 100 stacji opieki Caritas, 42 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla dorosłych, 11 przychodni i ośrodków zdrowia. Co trzecie hospicjum w Polsce jest prowadzone przez instytucję kościelną.

Dla osób starszych i chorych Kościół prowadzi 169 domów pomocy społecznej i 9 domów dziennego pobytu. Dla osób niepełnosprawnych – 10 ośrodków rehabilitacyjnych, 9 domów dziennego pobytu, 102 warsztaty terapii zajęciowej, 48 środowiskowych domów samopomocy, 18 zakładów aktywności zawodowej oraz 136 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Z kolei dla chorych dzieci –6 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 212 świetlic terapeutycznych.

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela zwykła 31.01.2021

 1. Transmisja Mszy św. tylko w niedzielę o godz. 10:30.
 2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 3. We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. Msze święte w tym dniu o godz. 8:00, 12:00 i 18:00. W zakrystii można nabyć gromnice. Zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe.
 4. 2 lutego przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otaczamy modlitwą szczególnie nasze siostry Służebniczki.
 5. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16:30.
 6. Chorych odwiedzimy w pierwszą sobotę (6 lutego). Proszę zgłaszać ich w zakrystii, telefonicznie lub mailowo.
 7. Nabożeństwo wynagradzające w sobotę o godz. 8:00. Po nim spotkanie formacyjne. Szczególnie zapraszamy drugą Męską Różę Różańcową (św. Józefa). W lutym przypada pierwsza rocznica jej powstania.
 8. Wspólnota Żywego Różańca zbiera ofiary na nowy sztandar.
 9. Na naszej stronie internetowej jest zakładka „Nabożeństwo pierwszych sobót”. Możemy tam zapoznać się z warunkami jakie trzeba wypełnić by odprawić je nawet w domu. Jest też link do Sekretariatu Fatimskiego, gdzie możemy znaleźć więcej informacji.
 10. Zachęceni dużą frekwencją osób biorących udział w 33-dniowych rekolekcjach oddania się Maryi, proponujemy kolejny termin od 20 lutego do 24 marca br. Oddanie się nastąpi
  25 marca w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zapisać się można w zakrystii.
 11. Biuro parafialne czynne tylko w środę od 16:00 do 17:00.
 12. Na pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi
  w Chorwacji zebraliśmy 1092 zł.

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela zwykła, 24.01.2021

 1. Transmisja Mszy św. w niedzielę o godz. 10:30.
 2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 3. Spotkanie Akcji Katolickiej w poniedziałek, 25 stycznia po Mszy św. wieczornej w kościele.
 4. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
 5. Dzisiaj zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji.
 6. Zbliża się święto Matki Bożej Gromnicznej. W zakrystii można nabyć gromnice.
 7. Chorych, których mamy odwiedzić w lutym proszę zgłaszać
  w zakrystii, telefonicznie lub mailowo.
 8. Zakończyliśmy częściowy montaż wentylacji w powstającym budynku parafialnym. Koszt tej inwestycji to 64700 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, także te przekazywane na konto parafii.
 9. Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego. Zachęcam wszystkich by
  w tym tygodniu przeczytać fragment Pisma świętego.

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela zwykła 17.01.2021

 1. Transmisja Mszy św. o godz. 10:30.
 2. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 3. Zachęceni dużą frekwencją osób biorących udział w 33-dniowych rekolekcjach oddania się Maryi, przygotowaliśmy kolejną edycję przygotowań do ofiarowania się Maryi. Rekolekcje odbędą się w dn. 20.02. – 24.03. 2021r. Akt ofiarowania się nastąpi 25 marca w uroczystość Zwiastowania NMP, po wieczornej Mszy św. Zapisy do 7 lutego w zakrystii. Informacje na naszej stronie internetowej w zakładce „33 dniowe oddanie”.
 4. Spotkanie Akcji Katolickiej 25 stycznia po Mszy św. wieczornej w kościele.
 5. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
 6. Pani Basia kończy funkcję zakrystianki. Dziękujemy jej za gorliwą służbę. Szukamy kogoś kto podjąłby się tego zadania.
 7. Papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa. We wtorki będziemy odmawiać litanię do św. Józefa.
 8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji.
 9. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom życzymy wytrwałości w nowym semestrze szkolnym. Wszystkim babciom i dziadkom z okazji zbliżającego się ich święta zdrowia i pociechy z wnuków.

Ogłoszenia duszpasterskie

Chrzest Pański

10.01.2021

 1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W tradycji polskiej kolędy śpiewamy do 2 lutego.
 2. Transmisja Mszy św. o godz. 10:30.
 3. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 4. Zachęceni dużą frekwencją osób biorących udział w 33-dniowych rekolekcjach oddania się Maryi, przygotowaliśmy kolejną edycję przygotowań do ofiarowania się Maryi. Rekolekcje odbędą się w dn. 20.02. – 24.03. 2021r. Akt ofiarowania się nastąpi 25 marca w uroczystość Zwiastowania NMP, po wieczornej Mszy św. Zapisy do 7 lutego w zakrystii. Informacje na naszej stronie internetowej w zakładce „33 dniowe oddanie”.
 5. Wspólnota Żywego Różańca zbiera ofiary na nowy sztandar.  Kto chciałby włączyć się w tę zbiórkę, może to uczynić w zakrystii.
 6. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania, w tym roku skromniejszego niż zwykle, Orszaku Trzech Króli.

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela po Bożym Narodzeniu 3.01.2021

 1. W kościele obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.
 2. Transmisja Mszy św. o godz. 10:30.
 3. Ci, którzy przyjmują Komunię św. na rękę, podchodzą z prawej strony (patrząc na ołtarz).
 • Na naszej stronie internetowej powstała zakładka „Nabożeństwo Pierwszych Sobót”. Ma na celu przybliżenie wiernym intencji tego nabożeństwa, warunków, jakie trzeba spełnić oraz możliwość odprawienia tego nabożeństwa w domu w czasie pandemii. Dodane zostały piętnastominutowe piękne rozważania na styczeń i luty. Jest też link do Sekretariatu Fatimskiego, gdzie możemy znaleźć więcej informacji.
 • Zachęceni dużą frekwencją osób biorących udział w 33-dniowych rekolekcjach oddania się Maryi, przygotowaliśmy kolejną edycję przygotowań do ofiarowania się Maryi. Rekolekcje odbędą się w dn. 20.02. – 24.03. 2021r. Akt ofiarowania się nastąpi 25 marca w uroczystość Zwiastowania NMP, po wieczornej Mszy św. Zapisy do 7 lutego w zakrystii. Informacje na naszej stronie internetowej w zakładce „33 dniowe oddanie”.
 • Wspólnota Żywego Różańca zbiera ofiary na nowy sztandar. Do tej pory pozyskano 837 zł. Kto chciałby włączyć się w tę zbiórkę, może to uczynić w zakrystii.
 • W środę uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. wg porządku niedzielnego. Poświęcenie kredy i kadzidła. Ponieważ w tym roku nie ma odwiedzin duszpasterskich proszę, by w domu wspólnie z rodziną pomodlić się, poświęcić mieszkanie, okadzić. Zbiórka do puszek na misje. Kreda i kadzidło znajdują się przy bocznym ołtarzu.
 • W minionym roku w naszej parafii były: 57 chrztów 19 ślubów, 99 pogrzebów, 66 dzieci przyjęło I Komunię św., 49 młodzieży przystąpiło do bierzmowania. W Archidiecezji Poznańskiej zmarło 38 księży. Inwestycje: nowe nagłośnienie na zewnątrz kościoła, zakup sprzętu do transmisji, monitoring wewnątrz i na zewnątrz kościoła, kostka na cmentarzu, częściowy montaż wentylacji w powstającym budynku parafialnym. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na utrzymanie parafii i realizację tych inwestycji. Dziękuję też za przelewy na konto parafialne.

Niech czas ferii zimowych w tych trudnych okolicznościach przybliży nas do Boga i do siebie nawzajem

Page 2 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén